Ropes Course Solutions © 2020

Ropes Course Solutions

 

          Bruksgatan 28C, 69572 Röfors

 

           +31 (0) 6 57 55 20 39

 

           Sales@ropescoursesolutions.com

FOLLOW US

OPLEIDINGEN  

OPERATIONAL INSPECTOR COURSE

De EN 15567-2 aangaande de operatie van een Ropes Course omschrijft dat U tussen de 1 -3 maanden een Operationele inspectie uit moet voeren.Een inspectie die verder gaat dan de dagelijkse controle voor in gebruik name. Een inspectie die uitgevoerd dient te worden door een competent persoon met meer kennis omtrent de materialen welke gebruikt zijn voor de realisatie van de ropes course.

 

Ropes Course Solutions heeft een opleiding ontwikkelt om u deze kennis en ervaring te geven, waardoor u op een verantwoorde en veilige wijze in staat bent om u Ropes Course te kunnen inspecteren en mogelijke gebreken vroegtijdig kan onderkennen. U volgt een 3 daagse cursus waarin u opgeleid wordt tot Course Inspector Ropes Courses, waarna u zelfstandig in staat bent om de operationele inspectie op een verantwoorde manier in U eigen park uit te voeren. U vergroot hiermee de veiligheid van U Adventure Park of Ropes Course en U bezoekers. Na de opleiding bent u in staat om vroegtijdig gebreken te constateren en daar na te handelen, kleine gebreken zelfstandig op te lossen en klein onderhoud aan u park uit te voeren. Tevens kunt U de mogelijke toekomstige gebreken onderkennen en daarvoor een gedegen onderhoudsplanning realiseren.

 

De opleiding bestaat uit een theorie deel en een praktijk deel. We gaan in deze opleiding in op technieken voor het veilig werken op hoogte.

 

Inhoud opleiding

 

Inschrijfformulier