Ropes Course Solutions © 2020

Ropes Course Solutions

 

          Bruksgatan 28C, 69572 Röfors

 

           +31 (0) 6 57 55 20 39

 

           Sales@ropescoursesolutions.com

FOLLOW US

In gebruikname keuring  

Inspecties

Iedereen wil bij een bezoek aan een klimbos of een adventure park vol vertrouwen en veilig klimmen. In het warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen is daarom opgenomen de wettelijk eis dat deze aan veiligheidseisen voldoen.

 

De leidende norm om vast te stellen of u Adventure park of klimbos veilig en betrouwbaar zijn is de EN 15567-1:2015 en de EN 15567-2:2015. De norm stelt eisen aan ontwerp, bouw , inspecties en aan de gebruiksfase van u klimpark. Deze norm schrijft voor dat u na de realisatie van u klimpark een onafhankelijke partij de installatie voor de eerste in gebruik name moet laten keuren.

 

Een in gebruikname keuring omvat de volgende onderdelen:

 

 

 

U ontvangt een overzichtelijke rapportage van de bevindingen tijdens de inspectie en de aanbevelingen voor verbeteringen. De inspectie is technisch van aard maar Ropes Course Solutions geeft ook advies om de operationele uitvoer te optimaliseren. Na dat alle kritieken punten zijn verbeterd ontvangt u een certificaat.